Qohum olmayan şəxslərin də donor olması təklif olunmuşdur