"Kistik fibroz" xəstəliyinə həsr olunmuş konfransın slayd materialları

Uzman həkim Erkin Rəhimov 

Mövzunun adı: “Kistik fibroz” xəstəliyi və bu xəstələrdə görülən respirator problemlər

https://drive.google.com/open?id=1JdQnB_833hJf9VEW1nIPkxP-OQ9buL02

Həkim Fərid Məmmədov

Mövzunun adı: “Kistik fibroz” xəstələrində mədə-bağırsaq problemləri

https://drive.google.com/open?id=1MFKh8mI5-ShOYKFetous_YL7SIi1Hat8