Müqayisə edilən uşaqlar

Müqayisə edilən uşaqlarda qısqanclıq, xoşbəxt olmamaq, özünə qapanmaq, əsəbilik, ətrafa qarşı aqressiv olmaq müşahidə edilir. Başa düşülmədiyini hiss edən uşaq get –gedə tənhalaşar, ana və atadan soyuyar.

Hər uşaq fərqli bir rəngdir. Hər bir uşağın şəxsiyyəti və qabiliyyəti özünə xasdır. Ana- atalar uşaqlarının sahib olduğu potensialı bilməli, onu qəbul etməli və uşağının qabiliyyətlərinin ortalığa çıxması üçün şərait yaratmalıdırlar.

Böyüklərin ağzından çıxan hər bir söz uşaqlar üçün çox vacibdir. Uşaqlarla danışan vaxtı diqqətli olunmalı və hətta bacı qardaşları ilə belə onları müqayisə etmək olmaz. Çünki bu uşaqlarda aşağıdakılara səbəb ola bilər:

  1. Yaş artdıqca özünə, bacarıqlarına inana bilməzlər.
  2. Müqayisə edilən uşaq vaxt keçdikcə aqressiv olar. Nəticədə, əsəbi və xoşbəxt olmayan uşaq yetişər.
  3. Uşağın ağlında “anam-atam məni sevmir” fikri formalaşar.
  4. Böyüdükcə özünü başqa bir şəxs kimi ətrafdakılara göstərməyə çalışar. Hər zaman ətrafdakı insanları razı salmağa və onlardan təqdir almağa çalışar.
  5. Uğursuzluqlara səbəb ola bilər.

 

Mütəxəssis pediatr Dr. Nərmin Əzizova