Kataraktanın müayinə və müalicəsinə baza zərfi çərçivəsində tam təminat verilir