Ana südünün tərkibində olan oliqasaxaridlər

Ana südünün tərkibində olan oliqasaxaridlər nə üçündür?

1. Bağırsaqda olan faydalı bakteriyaları dəstəkləyir və immun sistemi gücləndirərək məsələn mədə bağırsaq infeksiyalarından qoruyur.

2. Bağırsağın həzm prosesini formalaşdırır və vitamin, mineral maddələrin sorulmasını yaxşılaşdırır.

3. Bağırsağın PH balansını düzəldir və patoloji bakteriyaların çoxalmasının qarşısınl alaraq bağırsaq baryerini formalaşdırır.

4. Ana südündə olan təbii prebiotikdir.

Mütəxəssis pediatr Dr. Nərmin Əzizova